BÁN HÀNG TOÀN QUỐC
LIÊN HỆ ĐẶT MUA : 01234.123458

Tượng Phật Di Lặc "VIP"

IMG_20170912_105611 Tượng đạt ma sư tổ siêu VIP – Gỗ sụn hương – ĐM16

Giá: 45 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 138 Rộng 80 Dày 35

IMG_20170917_152737 Tượng đạt ma sư tổ đánh võ – gỗ hương liền khối hơn tạ ah. ĐM 14

Giá: 25.000.000 VNĐ

Kích thước: Cao 98 Rộng 80 Dày 55

IMG_6354 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Tài Lộc VIP – DL 601

Giá: 35 triệu VNĐ

Kích thước: Ngang 105 (1,05 met) Cao 86 Dày 76 cm

IMG_6344 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Tài Lộc Gánh Phú Quý – DL 600

Giá: 14 triệu VNĐ

Kích thước: cao 1 met Ngang 76 dày 50 cm

IMG_6291 Tượng Di Lạc Tam Phúc đẩy xe tiền – Mã số DL599

Giá: 18 triệu VNĐ

Kích thước: Ngang 60 Cao 52 Dày 50 cm

IMG_2789 Tượng đạt ma sư tổ Hàng Long Siêu VIP – ĐM17

Giá: 80 triệu VNĐ

Kích thước: cao 1m45

IMG_5929 DL 591 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Phúc Lộc Thọ – Gỗ Hương

Giá: 26 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 80 Cao 70 Dày 37

IMG_5939 DL590 Tượng Di Lạc Tam Phúc Phú Quý hoan hỉ – Gỗ Hương

Giá: 15 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 70 Cao 62 Dày 53

IMG_5965 Tượng Phật Di Lạc Phú Quý Tài Lộc – Gỗ Hương Việt VIP – DL589

Giá: 25 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng104 Cao 64 Dày 40

IMG_5973 Tượng Phật Di Lạc Tấn Tài Tấn Lộc (Gỗ Hương ôm đá siêu VIP) – DL588

Giá: 50 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 80 Rộng 72 Dày 70

IMG_5787 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Phúc Lộc Tiến Tài – Gỗ Hương – dl578

Giá: 11 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 54 Cao 36 Dày 44

IMG_5946 Tượng phật di lặc tam phúc ngồi gốc đào – DL574

Giá: 12.5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 95 Rộng 62 dày 30

img_5378 Tượng Phật Di Lạc Tam Phúc Gánh Tài Gánh Lộc – Gỗ Hương Việt – DL551

Giá: 70 triệu VNĐ

Kích thước: Cao108 Rộng 90 dày 40

img_5229 DL 539 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Ôm Vàng – Hàng Phong Thủy

Giá: 18 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 68 Cao 36 Dày 50

IMG_5066 Tượng Phật Di Lạc Ngũ Phúc vác cành đào – Gỗ Hương Việt – DL493

Giá: 11.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 82 Rộng 70 Dày 42

IMG_4891 DL 531 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc ngồi núi vàng. Gỗ Hương

Giá: 19 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 67 Rộng 52 Dày 56

IMG_4808 DL 527 VIP Tượng Di Lạc Ngũ Phúc (Ngang 92cm)

Giá: 15 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 92 Cao 42 Dày 33

IMG_4758 DL 524 Tượng Di Lạc ngũ phúc Ngự Rồng (VIP)

Giá: 18 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 80 Cao 50 Dày 56

IMG_4727 Tượng Phật Di Lạc ôm bị tiền – Gỗ Hương Việt ôm đá – DL VIP522

Giá: 12 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 72 Cao 42 Dày 35

IMG_3973 Tượng Phật Di Lạc đứng núi vàng – Gỗ Hương Việt – DL Vip 453

Giá: 18 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 79 Rộng 60 Sâu 33

IMG_3235 Tượng Phật Di Lạc tam phúc – Gỗ Hương Việt – DL Vip 543

Giá: 12.5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 70 Cao 45 Dày 40

IMG_3242 Tượng Phật Di Lạc Ngự Rồng – Gỗ Hương Việt – DLVip 482

Giá: 45 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 85 Rộng 65 Sâu 55

IMG_2226 Tượng Phật Di Lạc đứng gốc cây tùng – DL 500

Giá: 16.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 90 Rộng 90 Dày 38

IMG_2130 Tượng Phật Di Lạc tam tặc đứng núi vàng – Gỗ Hương Việt – DL501

Giá: 18 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 80 Rộng 52 sâu 25

IMG_1135 Tượng Phật Di Lặc Ngồi thảnh thơi – Gỗ Hương Việt – DL Vip489

Giá: 22 triệu VNĐ

Kích thước: Dài 100 cao 42 Dày 33

IMG_0666 Tượng Phật Di lặc Nằm Lá Sen – Gỗ Hương Việt – DLVip490

Giá: 22 triệu VNĐ

Kích thước: Dài 85 Sâu 55 Cao 48

IMG_0339 Tượng Phật Di Lạc đứng núi tiền vàng – Gỗ Hương Việt – DL519

Giá: 11 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 79 Rộng 42 Dày 30

IMG_0512 DL VIP 492 Tượng Phật Di lặc Tam Tặc Ngồi Gốc Đào Đại Thụ – Cao 1m1

Giá: 19.000.000 VNĐ

Kích thước: Cao 1m1 Rộng 1m Sâu 60cm

WP_20140418_050[1] VIP – Tượng Phật Di Lặc Ngũ Tặc Gỗ Hương liền khối nặng 93kg

Giá: 38.000.000 VNĐ

Kích thước: Rộng 90 Cao 70 Sâu 60

Xem thêm >>

Tượng Phật Di Lặc

IMG_20171005_102153 Tượng Phật Di lạc Gỗ Hương Ôm đá tự nhiên cực quý hiếm – DL608

Giá: 5.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 48 Ngang 54 dày 30

IMG_6428 Tượng Di Lạc Nhất Phúc Vác cành đào tiên – Mã số 606

Giá: 7.9 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 91 Ngang 50 Dày 30 cm

IMG_6423 Tượng Di Lạc Nhất Phúc quẩy gậy như ý – Mã DL605

Giá: 7.5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 83 Ngang 43 Dày 32 cm

IMG_6416 Tượng Di Lạc Nhất Phúc Vác cành đào tiên – Mã số DL 604

Giá: 7,9 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 87 Ngang 48 Dày 36 cm

IMG_6410 Tượng Di Lạc Nhất Phúc Vác cành đào tiên – Mã DL603

Giá: 5,9 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 94 Ngang 44 Dày 25 cm

IMG_5867 Tượng Phật Di Lạc vác đào tiên – Gỗ Hương Việt – DL 597

Giá: 7,5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 65 Rộng 40 Dày 28

IMG_5875 Tượng Phật Di Lạc chiêu tài tiến bảo – Gỗ Hương Việt – DL 596

Giá: 4.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 58 Rộng 35 Dày 22

IMG_5900 Tượng Di Lạc tọa gốc đào tiên – Mã số DL 595

Giá: 7,9 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 78 Rộng 50 Dày 25

IMG_5908 Tượng Di Lạc Tam Phúc giữ thúng tiền 70 cm – mã số DL 594

Giá: 6,5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 70 Cao 28 Dày 37

IMG_5883 Tượng Phật Di Lạc vác đào cưỡi cá chép – Gỗ Hương Việt – DL593

Giá: 7.6 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 70 Rộng 35 Dày 25

IMG_5922 Tượng Phật Di Lạc vác đào cưỡi cá chép – Gỗ Hương Việt – DL592

Giá: 8,5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 72 Rộng 45 Dày 20

IMG_5829 Tượng Di Lạc Tam Phúc thảnh thơi giữ vàng – dl584

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 61 Cao 30 Dày 30

IMG_5822 Tượng Di Lạc Tam Phúc – Ngang 68 – gỗ Hương – dl583

Giá: 5,5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 68 Cao 30 Dày 30

IMG_5813 Tượng Di Lạc Tam Phúc – Ngang 73 – Gỗ Hương – dl582

Giá: 5.9 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 73 Cao 31 Dày 27

IMG_5806 Tượng Di Lạc 2 em bé ôm thúng vàng – Gỗ Hương – dl581

Giá: 5.6 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 56 cao 30 dày 35

IMG_5800 Tượng Di Lạc Nhất Phúc Giữ Tiền – dl580

Giá: 4.2 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 53 Cao 30 Dày 30

IMG_5779 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Chiêu Tài Tiến Bảo – dl 577

Giá: 7.5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 57 Cao 32 Dày 40

IMG_5775 Tượng phật Di Lạc Ngũ Phúc – Gỗ Hương Việt – DL576

Giá: 9 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 73 Cao 48 Dày 33

IMG_5764 Tượng Di Lạc Tam Phúc ngồi chĩnh vàng – DL575

Giá: 5,5 triệu VNĐ

Kích thước:

IMG_5708 Tượng phật di lặc ôm vàng – Gỗ Hương Việt – DL572

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 55 Rộng 30 Dày 30

IMG_5745 Tượng phật di lặc nhị phúc – Gỗ hương việt – DL571

Giá: 5.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 60 rộng 30 dày 20

IMG_5674 Tượng Phật Di Lạc Phú Quý Tài Lộc – Gỗ Ngọc Nghiến – DL569

Giá: 5.5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 45 Cao 31 Dày 40

IMG_5618 Tượng Di Lạc Tam Phúc Chiêu Tài Tấn Bảo – Gỗ Hương Việt – DL567

Giá: 6,5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 60 Cao 39 Dày 45

IMG_5616 Di Lạc Tam Phúc Giữ Thúng Tiền Vàng – Gỗ Hương Việt – DL566

Giá: 5,5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 62 Cao 31 Dày 27

IMG_5605 Tượng Di Lạc Chiêu Tài Nhất Phúc – Gỗ Hương Việt – DL565

Giá: 3,5 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 47 Cao 25 Dày 20

img_5545 Tượng Phật Di Lạc Tam Phúc – Gỗ Gõ Đỏ – DL562

Giá: 6.8 Triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 50 Cao 42 Dày 39

img_5524 Tượng Phật Di Lạc Tam Phúc Như Ý Tài Lộc – Gỗ Hương Việt – DL559

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 55 Cao 34 Dày 36

img_5456 Tượng Phật Di Lạc hoan hỉ – Gỗ Hương Việt – DL553

Giá: 4.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 55 Rộng 32 Dày 20

img_5279 Tượng Phật Di Lạc vác đào – Gỗ Hương Việt – DL542

Giá: 5,5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 72 Rộng 33 Dày 23

IMG_4881 Tượng Phật Di Lạc Vác cành đào – Gỗ Hương Việt – DL 530

Giá: 7.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 59 Rộng 65 Dày 43

IMG_4821 Tượng Phật Di Lạc Phú Quý ngồi trên bị tiền. Gỗ Bách Xanh – DL529

Giá: 4.8 triệu VNĐ

Kích thước: cao 42 Rộng 34 Dày 29

IMG_4226 Tượng Phật Di Lạc ngũ phúc ngự trên gậy như ý – Gỗ Hương Việt – DL465

Giá: 8.6 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 76 Cao 36 Dày 34

IMG_3615 Tượng Di Lạc Nhất tặc kéo bao tiền – Gỗ Hương Việt – DL497

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 68 Cao 35 Sâu 28

IMG_3017 Tượng Phật Di Lạc ngũ phúc – Gỗ Hương Việt – DL 552

Giá: 8 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 60 Cao 33 Dày 30

IMG_3007 Tượng Phật Di Lạc Tam Phúc giữ vàng – Gỗ Hương Việt – DL550

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Kích thước: Rộng 60 Cao 33 Sâu 29

IMG_2962 Tượng Phật Di Lạc nhất tặc vác đào – Gỗ Ngọc Am – DL499

Giá: 5.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 84 Rộng 30 Dày 25

IMG_2991 DL498 Tượng Di Lạc kéo bao tiền – Cao 55 Ngang 60 cm

Giá: 6.800.000 VNĐ

Kích thước: Cao 55 Rộng 60 Sâu 25 cm

IMG_2992 DL505 Tượng Di Lạc cầm cành đào, xách hồ lô – Cao 75 cm

Giá: 7.500.000 đ VNĐ

Kích thước: Cao 75 Rộng 42 Sâu 26 cm

IMG_2549 DL 460 – Tượng Chúc Phúc – Gỗ Hương Thế Lũa

Giá: 2.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 48 Ngang 34 Sâu 24 cm

IMG_2551 DL240 – Tượng Di Lạc 3 em bé nằm trên núi vàng núi bạc – Ngang 65

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 40 Ngang 65 Sâu 42 cm

IMG_2530 DL600 – Tượng Phật Di Lạc quẩy hồ lô ngồi trên bị tiền giữ tiền

Giá: 3.3 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 50 Ngang 45 Sâu 25

IMG_2502 DL26 – Tượng Phật Di Lạc cưỡi Rồng

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Kích thước: Ngang 78 Cao 30 Sâu 20

IMG_2410 DL506 Tượng Phật Di Lặc Cưỡi Cá Chép – cao 58 cm

Giá: 5.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 58 Rộng nhất 35 Rộng đế 30 Dày 23 (cm)

IMG_2199 DL601 – Tượng Phật Di Lạc nhất tặc tọa gốc tùng đại thọ – Cao 73 cm

Giá: 6.5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 73 Ngang tán tùng 52, ngang đế 55, chiều sâu bé nhất 32, sâu nhất 37 cm

IMG_2097 DL32 – Tượng Phật Di Lạc ngồi giữ bát vàng – Dài 60 cm

Giá: 7.500.000 đ VNĐ

Kích thước: Dài 61 Cao 30 Sâu 32 cm

IMG_1696 DL491 Tượng Phật Di Lạc nhị tặc ngồi núi vàng – Gỗ Ngọc Am

Giá: 4.500.000đ VNĐ

Kích thước: Rộng 40 Cao 36 Dày 25

IMG_2162 DL508 Tượng Phật Di Lặc Gánh Tiền – Chân Gếch Đồng Tiền

Giá: 6.200.000 VNĐ

Kích thước: Cao 50 ngang 36 sâu 23 cm

Xem thêm >>

Tượng Đạt Ma Sư Tổ

IMG_20171005_102037 Tượng Sư Tổ Đạt Ma đứng Cây Tùng – ĐM 23

Giá: 8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 66 Ngang 56 Dày 37

IMG_20171005_102118 Tượng Đạt Ma Múa quyền Gỗ Pơ mu- ĐM22

Giá: 6 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 68 Ngang 46 Dày 28

IMG_20171005_102130 Tượng Đạt Ma Quá Hải Gỗ Hương _ ĐM 21

Giá: 8.5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 1m Ngang 40 Dày 35

IMG_20171003_184212 Tượng Đạt ma sư tổ múa quyền – ĐM 20

Giá: 9.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 95 Ngang 70 Dày 30

IMG_20170927_091511 Tượng Đạt Ma Sư Tổ Đánh Võ Lũa Siêu VIP – ĐM19

Giá: 8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 80 Ngang 60 Dày 35

IMG_20170926_211402 Tượng Sư Tổ Đạt Ma Dáng Bay Đế Tùng – ĐM18

Giá: 11 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 1,1m Ngang 60 Dày 30

IMG_20170924_090158 Tượng Sư Tổ Đạt Ma Đánh Võ – Gỗ Chun Sụn Pơ Mu – ĐM17

Giá: 7,5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 75 Ngang 50 Dày 30

IMG_20170912_105611 Tượng đạt ma sư tổ siêu VIP – Gỗ sụn hương – ĐM16

Giá: 45 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 138 Rộng 80 Dày 35

IMG_20170909_195335 Tượng Đạt Ma Sư tổ khất thực – Gỗ hương – ĐM 15

Giá: 9.5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 60 Rộng 60 Dày 28

IMG_20170917_152737 Tượng đạt ma sư tổ đánh võ – gỗ hương liền khối hơn tạ ah. ĐM 14

Giá: 25.000.000 VNĐ

Kích thước: Cao 98 Rộng 80 Dày 55

IMG_6376 Tương Sư Tổ Đạt Ma múa võ – ĐM13

Giá: 9,8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 84 Ngang 67 Dày 25 cm

IMG_6335 Tượng Sư Tổ Đạt Ma múa quyền cuồng phong – ĐM 12

Giá: 28 triệu VNĐ

Kích thước: cao 105 Ngang 95 Dày 50 cm

IMG_6138 Tượng Đạt Ma Sư Tổ Hành khất – ĐM9

Giá: 5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 82 Ngang 36 Dày 24 cm

IMG_2789 Tượng đạt ma sư tổ Hàng Long Siêu VIP – ĐM17

Giá: 80 triệu VNĐ

Kích thước: cao 1m45

IMG_5959 ĐM 5 Tượng Sư Tổ Đạt Ma dáng chuẩn – Cao 1,3 met – Gỗ Hương

Giá: 39.000.000 đ VNĐ

Kích thước: cao 1,28 met Ngang 38 Dày 30 cm

img_5429 ĐM3 Đạt Ma Sư Tổ Hành Khất cao 1,01 met

Giá: 19.900.000 đ VNĐ

Kích thước: Cao 1,01 met Ngang 32 Dày 30 cm

IMG_4997 Đạt Ma Sư Tổ Quá Hải. Cao 1.2 met. Gỗ Hương

Giá: 22.000.000 đ VNĐ

Kích thước: Cao 1.18 met ngang 62 dày 54 cm

IMG_3967 ĐM1 – Tranh nổi – Đạt Ma Sư Tổ – cao 88 cm

Giá: 8.500.000đ VNĐ

Kích thước: Cao 88 Ngang 42 Sâu 35 cm

IMG_3870 Sư Tổ Đạt Ma hành khất – Lũa Hương cao 66 cm

Giá: 6.200.000 VNĐ

Kích thước: Cao 66 Ngang 33 (ngang vai áo 20) Sâu 26 cm

IMG_3812 Sư Tổ Đạt Ma quá hải – cao 97 cm

Giá: 11.000.000 VNĐ

Kích thước: cao 97 ngang 57 sâu 50 cm

IMG_2977 Đạt Ma ngồi thiền – Gỗ Hương

Giá: 6.800.000 VNĐ

Kích thước: Kích thước: Cao 50 Ngang 50 Sâu 60 cm

IMG_2845 Tượng Sư Tổ Đạt Ma Quá Hải – Cao 89 – Gỗ hương đỏ

Giá: 7.500.000 đ VNĐ

Kích thước: Cao 89 Rộng 38 Dày 35

Xem thêm >>

Tượng Quan Công-Khổng Minh

IMG_6272 Tượng Hưng Đaọ Vương – Trần Quốc Tuấn – cao 30 cm

Giá: 1,3 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 30 Khổ gỗ 11 x 10 cm

IMG_6261 Tượng Hưng Đaọ Vương – Trần Quốc Tuấn – cao 40 cm

Giá: 1.8 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 40 Khổ gỗ 13 x1 4 cm

img_5567 QC 50A Quan Công – Quan Vân Trường cao 50 cm

Giá: 2,5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 51 Ngang 22 Dày 18 cm

img_5440 KM60 – Khổng Minh – Gia Cát Lượng cao 60 cm

Giá: 3,3 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 60 Ngang 22 Dày 17 cm

img_5152 QC 60A – Tượng Quan Vân Trường cao 60cm. Dáng áo bay

Giá: 3,5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 60 Ngang 23 Dày 18 cm

img_5236 KM 110 – Tượng Khổng Minh cao 1,1 mét. Dáng tay bắt quyết

Giá: 25 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 106 Rộng 39 Dày 29

img_5202 QC100 Tượng Quan Vân Trường cao 1met

Giá: 23 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 101 Rộng 37 Dày 24 cm

IMG_4914 Tượng Quan Công đọc sách cao 50 cm

Giá: 4.800.000 đ VNĐ

Kích thước: cao 48 ngang 27 dày 24 cm

IMG_4961 KM80 Tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng cao 80cm

Giá: 7.000.000 đ VNĐ

Kích thước: cao 78 Ngang 28 Dày 20 cm

IMG_4906 QC70A Tượng Quan Vân Trường cao 70 cm

Giá: 5.5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 68 Ngang 29 Dày 21 cm

IMG_1291 Tượng Quan công – Thế Chấn thủ Biên Cương – Cao 42

Giá: 4.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 42 Rộng 30 Sâu 22

Xem thêm >>

Tượng Phúc Lộc Thọ

IMG_6402 Tam Đa – Phúc Lộc Thọ (hàng VIP) – cao 50 cm – Gỗ Hương Việt

Giá: 7,8 triệu / bộ 3 cụ VNĐ

Kích thước: cao 50

IMG_6250 Tam Đa – Phúc Lộc Thọ cao 30 cm – Gỗ Hương

Giá: 2,300,000 đ/bộ 3 cụ VNĐ

Kích thước: Cao 30 Khổ gỗ 12 x 10 cm

img_5182 Tượng Tam Đa – Phúc Lộc Thọ cao 30 cm

Giá: 2,300,000 đ/bộ 3 cụ VNĐ

Kích thước: Cao 30 Ngang 12 Dày 10 cm 1 cụ

IMG_3001 Bộ Phúc Lộc Thọ – cao 40 cm

Giá: 3.900.000 VNĐ

Kích thước: Cao 40 Khổ gỗ to nhất 14 x 15 , nhỏ nhất 13 x 13 cm

IMG_0479 Tượng Ông Thọ Tiên – Gỗ Hương – Cao 40cm

Giá: 1.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 40 Rộng 14 Sâu 12

IMG_0867 Tượng Tam Đa Gốm sứ rạn cổ đắp nổi – Cao 55cm

Giá: 2.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 55cm

IMG_0875 Tượng Tam Đa dáng bay gốm sứ rạn cổ Cao 50cm

Giá: 1.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 50 cm

gal_36962_541a2cb5cf7ff Tượng Tam Đa Béo gốm sứ rạn cổ Cao 35cm

Giá: 1.100.000 VNĐ

Kích thước: Cao 35 Cm

IMG_0478 Tượng Tam Đa ( Phúc Lộc Thọ ) Đứng dưới gốc đào – Cao 90cm

Giá: 3.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 90 Rộng 30 Sâu 15

Xem thêm >>

Khay Trà - Gạt tàn - Gậy Batong

IMG_6315 Gậy Ba Toong Gỗ Trắc – Thân bắt vít, tháo lắp dễ dàng – BT8

Giá: 700.000 đ/cái VNĐ

Kích thước: Dài 90 cm

IMG_6194 Bút Gỗ Sưa Siêu Vân Siêu VIP

Giá: 500.000 VNĐ

Kích thước:

IMG_6049 Gậy Ba toong đầu Rồng thân khúc – BT6

Giá: 600.000 VNĐ

Kích thước: cao 90

img_5284 Gậy ba tong đầu rồng mình chơn BT5

Giá: 650.000 VNĐ

Kích thước: cao 90

img_5281 Gậy ba tong đầu rồng mình rồng BT4

Giá: 750.000 VNĐ

Kích thước: cao 90

img_5141 Gậy ba tong bằng gỗ Muồng BT3

Giá: 500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 90

IMG_6036 Gậy ba tong bằng gỗ Cẩm BT2

Giá: 700.000 VNĐ

Kích thước: cao 90

IMG_6054 Hộp chè Hoa sen – cá chép – Gỗ Hương

Giá: 800.000 đ VNĐ

Kích thước: cao 20 đường kinh 13 cm

img_5473 Hộp đựng trà (chè) – Mã Đáo Thành Công

Giá: 800,000đ VNĐ

Kích thước: Cao 18 Đường kính 12 cm

img_5483 Khay Trà Hoa Thị – Loại to và vừa

Giá: 1triệu đến 1.4triệu VNĐ

Kích thước: Dài 60 và Dài 70 cm

img_5394 Gạt Tàn Hoa Lan Tây – Gỗ Hương

Giá: 450,000 đ VNĐ

Kích thước: Đường kính 14 dày 6 cm

img_5389 Gạt Tàn Tròn – Gỗ Hương

Giá: 250.000 đ VNĐ

Kích thước:

img_5470 Gạt tàn thuốc Ngũ Phúc – Gỗ Bách Xanh Đổi Màu (loại dày)

Giá: 550,000 đ VNĐ

Kích thước: 15 x 15 x 5 cm

img_5390 Gạt Tàn Thuốc Lá Ngũ Phúc Gỗ Hương

Giá: 350.000 đ VNĐ

Kích thước: 15 x 15 x 4 cm

img_5381 Tranh Gốm Sứ Giang Tây – Men Chàm – Tích “Sơn Thủy Hữu Tình”

Giá: 6.500.000 đ VNĐ

Kích thước: Khung Gỗ 36 x 120 cm

IMG_4158 Vòng Hạt, Tràng Hạt Tụng Kinh

Giá: 750.000 VNĐ

Kích thước: ĐK 3cm - Loại 19 hạt/vòng

img_5288 Gậy ba toong – Gậy Rồng – Gậy Gỗ Hương, Gỗ Muồng , Gỗ Mun các loại

Giá: các loại từ 500.000 đến 1.050.000 đ/cái VNĐ

Kích thước: dài 90 cm, Liền nguyên khối

IMG_2071 Khay Trà Kiểu Chạm Hoa, chân quỳ – Gỗ Hương

Giá: 980.000đ - 1.400.000 đ VNĐ

Kích thước: Dài 40 và Dài 50 cm

IMG_2070 Khay Trà gỗ hương – Kiểu bàn cuốn – loại to, vừa và nhỏ

Giá: Từ 550-750-đến 1,2 triệu VNĐ

Kích thước: Loại dài 50 cm và loại dài 60 cm và loại 70 cm

IMG_0171-225x300 Gạt Tàn Gỗ Hương – Đục Quả Đào

Giá: 450.000 VNĐ

Kích thước: Vuông 16

IMG_0364 Khay trà – Hình trái đào Tiên

Giá: 1.600.000 VNĐ

Kích thước:

Xem thêm >>

Tượng Để Xe Ô TÔ

IMG_6078 Tượng Phật Nghìn Tay Nghin Mắt để ô tô

Giá: 450,000 đ VNĐ

Kích thước: Phù hợp để trên xe ô tô

IMG_6089 Tượng Phật nhiều mặt để ô tô

Giá: 480.000 đ VNĐ

Kích thước: Phù hợp để trên xe ô tô

IMG_6099 Tượng Di Lạc để ô tô – Mạ vàng

Giá: 350 đến 450 VNĐ

Kích thước: để ô tô

IMG_5866 Tượng để trên ô tô (loại to), Bàn làm việc – Gỗ Bách xanh

Giá: 1.2 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 12 Rộng 20 Dày 12

IMG_6104 Tượng phật bà để oto – gỗ bách xanh

Giá: 900.000 VNĐ

Kích thước: Cao 15 vuông 10

IMG_5636 oto2: Tượng Di Lạc để trong ô tô – Gỗ Bách Xanh thơm

Giá: 580 đến 680 VNĐ

Kích thước: Rộng 15 cao 9 dày 9

IMG_2415 Tượng Phật Di Lạc chúc phúc – Gỗ Trắc

Giá: 1.300.000 đ VNĐ

Kích thước: cao 23 ngang 14 sâu 11 cm

IMG_2389 Tượng Di Lạc nằm trong vỏ Trứng – Cao 20cm

Giá: 900.000 VNĐ

Kích thước: Cao 20 Rộng 11 Sâu 11

WP_20140530_058 Di lặc nằm bập bênh hoan hỉ vui cười

Giá: 800.000 VNĐ

Kích thước: Rộng 16 Cao 10 Sâu 10

WP_20140530_054 Di lặc ngồi chắp tay niệm

Giá: 800.000 VNĐ

Kích thước: Rộng 16 Cao 13 Sâu 13

WP_20140530_066 Di lặc cầm ngọc gỗ trắc

Giá: 1.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 24 Rộng 12 Sâu 9

IMG_2393 Tượng phật Di lặc cầm gậy, Xách bị đi truyền đạo

Giá: 1.000.000 VNĐ

Kích thước: Cao 25 Rộng 18 Sâu 18 cm

WP_20140505_031 Tượng Di Lặc Vác cành đào để Bàn làm việc – Ô Tô

Giá: 800.000 VNĐ

Kích thước: Cao 20 Rộng 15 Sâu 8

WP_20140505_038 Tượng Di Lặc Dâng Tiền Vàng để Ô Tô – Bàn làm việc

Giá: 800.000 VNĐ

Kích thước: Cao 20 Rộng 12 Sâu 12

WP_20140505_024 Tượng Di Lặc No Đủ để bàn làm việc – Ô tô

Giá: 900.000 VNĐ

Kích thước: Rộng 20 Cao 16 Sâu 13

Xem thêm >>

Tượng Phật Bà - Phật Tổ

IMG_6104 Tượng phật bà để oto – gỗ bách xanh

Giá: 900.000 VNĐ

Kích thước: Cao 15 vuông 10

IMG_3563 Phật Quán Thế Âm Bồ Tát – gỗ Bách Xanh – cao 30cm

Giá: 3.9 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 30 rộng 23 sâu 23

IMG_2018 Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tọa sơn – lũa hương – cao 104cm

Giá: 18 triệu VNĐ

Kích thước: cao 104 Rộng 50 sâu 55 cm

IMG_1998 Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tọa đài sen – cao 46cm

Giá: 5.500.000 VNĐ

Kích thước: cao 46 ngang 25 sâu 25 cm

IMG_0962 Tượng Phật Bà Quan Âm – Gỗ Trắc – Hàng cũ 20 năm – Cao 36cm

Giá: 15.000.000 VNĐ

Kích thước: Cao 36 Rộng 19 Dày 19

Xem thêm >>

Thiềm Thừ - Tượng Rồng

IMG_5660 Đồng Hồ Bầu Bí cao 68 cm – Gỗ Nu Nghiến, hoa nu tít

Giá: 4,500,000 đ VNĐ

Kích thước: Cao 68 Ngang 45 Dày 30 cm

IMG_5595 C03 Thiềm Thừ (cóc ba chân) ngậm tiền vàng giữ túi tiền

Giá: 1.5 triệu VNĐ

Kích thước: Ngang 31 Cao 22 Dày 27 cm

img_5318 Thiềm Thừ (cóc ba chân) để bàn thờ thần tài

Giá: 350.000 VNĐ

Kích thước: Cao 10 Ngang 16 Dày 10 cm

IMG_4838 Gia đình Gà. Cao 82 cm

Giá: 8,5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 82 Ngang 80 Dày 40 cm

IMG_4576 Đồng Hồ Nhất Long Vờn Ngọc cao 1,3 met

Giá: 15 triệu VNĐ

Kích thước: 1,3m x 68 x 40 ( Dày thân 18)

IMG_4425 LQ 457 -Long Quy , Rùa Hóa Rồng to, đẹp 70 x 60

Giá: 5.8 triệu VNĐ

Kích thước: 70 x 60 x 26 cm

IMG_4473 R 448 – Nhất Long vờn ngọc cuộn mây cao 80 cm – bám lũa hương

Giá: 7.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 80 Ngang 50 sâu 40 cm

IMG_4133 Bình Rồng Phú Quý – Cao 75 cm

Giá: 6.5 triệu VNĐ

Kích thước: Cao 75 Ngang 37 Sâu 28 , Ngang miệng bình 22 cm

IMG_3936 R454 – VIP- Nhất Long vờn cầu nhả vàng – Đá tự nhiên

Giá: 45.000.000 VNĐ

Kích thước: Cao 70 Ngang 87 Sâu 55 cm

IMG_3645 Bình Phú Quý 9 chú khỉ – gỗ Hương

Giá: 11.500.000 VNĐ

Kích thước: Cao 80 Ngang 60 Sâu 44

IMG_3891 Lộc Bình Rồng1 – Phúc Lôc tràn đầy – Cao 1,06 met

Giá: 15.000.000 VNĐ

Kích thước: cao 1,06 met ngang 45 sâu 32 cm

IMG_3926 Tượng Nhất Long Vờn Ngọc ẩn mình trong lũa Hương

Giá: 7.500.000 VNĐ

Kích thước: cao 74 ngang 40 ngang đế 26 sâu 34 cm

IMG_3736 Bình Phú Quý – Nu Hương – Cổ cao

Giá: 4.000.000 VNĐ

Kích thước: cao 33 đường kính 33 cm

IMG_3570 Đĩa sen cá – Loại đặc biệt – Gỗ Nu Nghiến

Giá: 4.200.000 VNĐ

Kích thước: Đường kính 45 cm Dày 6 cm,

IMG_2880 Long Ngư Nhả Ngọc, Nhả Vàng – Ngang 50 cm

Giá: 4,500.000 VNĐ

Kích thước: Ngang 50 Cao 36 Sâu 35 cm

IMG_2839 Kim Quy Nhả Vàng – Gia Đình Rùa – Trường Tồn Vĩnh Cửu

Giá: 4.500.000đ VNĐ

Kích thước: Rộng 74 sâu 35 cao 38

IMG_2513 Mừng Thọ – 3 em bé dâng đào tiên chúc Thọ

Giá: 3,800.000 VNĐ

Kích thước: Cao 28 Ngang 46 Sâu 40 cm - nặng 20 kg

IMG_2335 Tượng hình cô gái dân tộc – Gỗ trắc – cao 29 cm

Giá: 1.300.000 đ VNĐ

Kích thước: Cao 29 ngang 13 sâu 14 cm

IMG_1847 Gỗ Hóa Thạch – 001

Giá: 3.900.000 VNĐ

Kích thước:

IMG_1844 Gỗ Hóa Thạch – 002

Giá: 2.300.000 VNĐ

Kích thước:

IMG_1275 Cầu Ngựa bát mã Truy phong – Dài 80

Giá: 6.500.000 VNĐ

Kích thước: Dài 81 Cao 32 Dày 28

IMG_0349 Tượng Dê đứng đống vàng – Gỗ Hương – Cao 20cm

Giá: 750.000 VNĐ

Kích thước: Cao 20 Dài 14 Sâu 7

WP_20140719_040 Ống bút rồng – đục kĩ – gỗ hương đỏ

Giá: 1.200.000 VNĐ

Kích thước:

IMG_0135 Tác Phẩm Tượng Tam phúc giữ bị vàng – Rộng 55cm

Giá: 9.500.000 VNĐ

Kích thước: Rộng 55 Sâu 40 Cao 23

IMG_0490 Tượng song mã cưỡi gậy như ý

Giá: 950.000 VNĐ

Kích thước: Rộng 25 cao 20 sâu 8 cm

IMG_0373 Tượng Lợn no đủ – Dài 16cm

Giá: 400.000/cặp VNĐ

Kích thước: Dài 16cm

IMG_0358 Tượng Ngựa cưỡi gậy như ý

Giá: 900.000/con VNĐ

Kích thước: Rộng 25 cao 20 sâu 8 cm

WP_20140531_003 Ống Bút Rồng Dành cho bàn làm việc lớn

Giá: 3.800.000 VNĐ

Kích thước: Rộng 42 Sâu 25 Cao 20

WP_20140505_005 Tượng Để bàn hình Con Voi – Gỗ hương đỏ – Cao 22cm

Giá: 600.000 VNĐ

Kích thước: Cao 22 Rộng 12 Sâu 10

Xem thêm >>
Facebook chat