MỸ NGHỆ AN LẠC

           MỸ NGHỆ AN LẠC

        “Vật Phẩm Phong Thủy Số 1 Việt Nam”

Hotline Bán Hàng   : 0839 57 57 57

Zalo và CSKH          : 0973 08 08 08

facebook          : Tượng Gỗ An Lạc 
Panface            : Tượng Gỗ An Lạc

            Vận Chuyển Toàn Quốc

 

 

Tượng Phật Di Lặc "VIP"

Tượng đạt ma sư tổ đánh võ – gỗ hương – ĐM 14

Giá: 25.000.000 VNĐ

Cao 98 Rộng 80 Dày 55

Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Tài Lộc Gánh Phú Quý – DL 600

Giá: 14 triệu VNĐ

cao 1 met Ngang 76 dày 50 cm

Tượng Di Lạc Tam Phúc đẩy xe tiền – Mã số DL599

Giá: 18 triệu VNĐ

Ngang 60 Cao 52 Dày 50 cm

DL 591 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Phúc Lộc Thọ – Gỗ Hương

Giá: 26 triệu VNĐ

Rộng 80 Cao 70 Dày 37

DL 539 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Ôm Vàng – Hàng Phong Thủy

Giá: 18 triệu VNĐ

Rộng 68 Cao 36 Dày 50

DL 531 Tượng Di Lạc Ngũ Phúc ngồi núi vàng. Gỗ Hương

Giá: 19 triệu VNĐ

Cao 67 Rộng 52 Dày 56

Tượng Phật Di Lạc tam phúc – Gỗ Hương Việt – DL Vip 543

Giá: 12.5 triệu VNĐ

Rộng 70 Cao 45 Dày 40

Xem thêm >>

Tượng Phật Di Lặc

Tượng Phật Di lạc Gỗ Ôm đá – DL608

Giá: 5.8 triệu VNĐ

Cao 48 Ngang 54 dày 30

Tượng Di Lạc Nhất Phúc quẩy gậy như ý – Mã DL605

Giá: 7.5 triệu VNĐ

Cao 83 Ngang 43 Dày 32 cm

Tượng Di Lạc Nhất Phúc Vác cành đào tiên – Mã số DL 604

Giá: 7,9 triệu VNĐ

Cao 87 Ngang 48 Dày 36 cm

Tượng Di Lạc Nhất Phúc Vác cành đào tiên – Mã DL603

Giá: 5,9 triệu VNĐ

Cao 94 Ngang 44 Dày 25 cm

Tượng Di Lạc Tam Phúc – Ngang 68 – gỗ Hương – dl583

Giá: 5,5 triệu VNĐ

Rộng 68 Cao 30 Dày 30

Tượng Di Lạc Tam Phúc – Ngang 73 – Gỗ Hương – dl582

Giá: 5.9 triệu VNĐ

Rộng 73 Cao 31 Dày 27

Tượng Di Lạc 2 em bé ôm thúng vàng – Gỗ Hương – dl581

Giá: 5.6 triệu VNĐ

Rộng 56 cao 30 dày 35

Tượng phật Di Lạc Ngũ Phúc – Gỗ Hương Việt – DL576

Giá: 9 triệu VNĐ

Rộng 73 Cao 48 Dày 33

Tượng Di Lạc Tam Phúc ngồi chĩnh vàng – DL575

Giá: 5,5 triệu VNĐ

Cao ...Ngang...Sâu.....

Tượng phật di lặc ôm vàng – Gỗ Hương Việt – DL572

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Cao 55 Rộng 30 Dày 30

Tượng phật di lặc nhị phúc – Gỗ hương việt – DL571

Giá: 5.8 triệu VNĐ

Cao 60 rộng 30 dày 20

Tượng Phật Di Lạc Tam Phúc – Gỗ Gõ Đỏ – DL562

Giá: 6.8 Triệu VNĐ

Rộng 50 Cao 42 Dày 39

Tượng Phật Di Lạc hoan hỉ – Gỗ Hương Việt – DL553

Giá: 4.8 triệu VNĐ

Cao 55 Rộng 32 Dày 20

Tượng Phật Di Lạc vác đào – Gỗ Hương Việt – DL542

Giá: 5,5 triệu VNĐ

Cao 72 Rộng 33 Dày 23

DL498 Tượng Di Lạc kéo bao tiền – Cao 55 Ngang 60 cm

Giá: 6.800.000 VNĐ

Cao 55 Rộng 60 Sâu 25 cm

DL505 Tượng Di Lạc cầm cành đào, xách hồ lô – Cao 75 cm

Giá: 7.500.000 đ VNĐ

Cao 75 Rộng 42 Sâu 26 cm

DL 460 – Tượng Chúc Phúc – Gỗ Hương Thế Lũa

Giá: 2.500.000 VNĐ

Cao 48 Ngang 34 Sâu 24 cm

DL26 – Tượng Phật Di Lạc cưỡi Rồng

Giá: 6.8 triệu VNĐ

Ngang 78 Cao 30 Sâu 20

DL506 Tượng Phật Di Lặc Cưỡi Cá Chép – cao 58 cm

Giá: 5.500.000 VNĐ

Cao 58 Rộng 35 Dày 23

DL32 – Tượng Phật Di Lạc ngồi giữ bát vàng – Dài 60 cm

Giá: 7.500.000 đ VNĐ

Dài 61 Cao 30 Sâu 32 cm

DL471 – Tượng Phật Di lặc Bê Vàng – Cao 35

Giá: 1.900.000 VNĐ

Cao 35 Rộng 18 Sâu 18

Tượng Tiểu Đồng Ôm Cá Chép Vàng

Giá: 3.800.000 VNĐ

Cao 42 Rộng 25 Sâu 20

DL520 Tượng Phật Di lặc nhất tặc nằm trên lá sen

Giá: 5.800.000 VNĐ

Rộng 73 Sâu 28 Cao 31

Xem thêm >>

Tượng Đạt Ma Sư Tổ

Tượng Sư Tổ Đạt Ma đứng Cây Tùng – ĐM 23

Giá: 8 triệu VNĐ

Cao 66 Ngang 56 Dày 37

Tượng Đạt Ma Múa quyền- ĐM22

Giá: 6 triệu VNĐ

Cao 68 Ngang 46 Dày 28

Tượng Đạt Ma Quá Hải _ ĐM 21

Giá: 8.5 triệu VNĐ

Cao 1m Ngang 40 Dày 35

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Đánh Võ Lũa Siêu VIP – ĐM19

Giá: 8 triệu VNĐ

Cao 80 Ngang 60 Dày 35

Tượng Sư Tổ Đạt Ma Dáng Bay Đế Tùng – ĐM18

Giá: 11 triệu VNĐ

Cao 1,1m Ngang 60 Dày 30

Tượng Đạt Ma Sư tổ khất thực – ĐM 15

Giá: 9.5 triệu VNĐ

Cao 60 Rộng 60 Dày 28

Tượng đạt ma sư tổ đánh võ – gỗ hương – ĐM 14

Giá: 25.000.000 VNĐ

Cao 98 Rộng 80 Dày 55

Tượng Sư Tổ Đạt Ma múa quyền cuồng phong – ĐM 12

Giá: 28 triệu VNĐ

cao 105 Ngang 95 Dày 50 cm

ĐM 5 Tượng Sư Tổ Đạt Ma dáng chuẩn – Cao 1,3 met – Gỗ Hương

Giá: 39.000.000 đ VNĐ

cao 1,28 met Ngang 38 Dày 30 cm

ĐM3 Đạt Ma Sư Tổ Hành Khất cao 1,01 met

Giá: 19.900.000 đ VNĐ

Cao 1,01 met Ngang 32 Dày 30 cm

Đạt Ma Sư Tổ Quá Hải. Cao 1.2 met. Gỗ Hương

Giá: 22.000.000 đ VNĐ

Cao 1.18 met ngang 62 dày 54 cm

Đạt Ma Sư Tổ – ĐM 1

Giá: 8.500.000đ VNĐ

Cao 88 Ngang 42 Sâu 35 cm

Sư Tổ Đạt Ma hành khất – Lũa Hương cao 66 cm

Giá: 6.200.000 VNĐ

Cao 66 Ngang 33 Sâu 26

Sư Tổ Đạt Ma quá hải – cao 97 cm

Giá: 11.000.000 VNĐ

cao 97 ngang 57 sâu 50 cm

Đạt Ma ngồi thiền – Gỗ Hương

Giá: 6.800.000 VNĐ

Cao 50 Ngang 50 Sâu 60

Tượng Sư Tổ Đạt Ma Quá Hải – Cao 89 – Gỗ hương đỏ

Giá: 7.500.000 đ VNĐ

Cao 89 Rộng 38 Dày 35

Xem thêm >>

Tượng Quan Công-Khổng Minh

Tượng Hưng Đaọ Vương – Trần Quốc Tuấn – cao 30 cm

Giá: 1,3 triệu VNĐ

Cao 30 Khổ gỗ 11 x 10 cm

Tượng Hưng Đaọ Vương – Trần Quốc Tuấn – cao 40 cm

Giá: 1.8 triệu VNĐ

Cao 40 Khổ gỗ 13 x1 4 cm

KM 110 – Tượng Khổng Minh cao 1,1 mét. Dáng tay bắt quyết

Giá: 25 triệu VNĐ

Cao 106 Rộng 39 Dày 29

QC100 Tượng Quan Vân Trường cao 1met

Giá: 23 triệu VNĐ

Cao 101 Rộng 37 Dày 24 cm

Tượng Quan Công đọc sách cao 50 cm

Giá: 4.800.000 đ VNĐ

cao 48 ngang 27 dày 24 cm

KM80 Tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng cao 80cm

Giá: 7.000.000 đ VNĐ

cao 78 Ngang 28 Dày 20 cm

QC70A Tượng Quan Vân Trường cao 70 cm

Giá: Liên Hệ

Cao 68 Ngang 29 Dày 21 cm

Tượng Quan công – Thế Chấn thủ Biên Cương – Cao 42

Giá: 4.500.000 VNĐ

Cao 42 Rộng 30 Sâu 22

Xem thêm >>

Tượng Phúc Lộc Thọ

Tam Đa – Phúc Lộc Thọ cao 30 cm – Gỗ Hương

Giá: 2,300,000 đ/bộ 3 cụ VNĐ

Cao 30 Khổ gỗ 12 x 10 cm

Tượng Tam Đa – Phúc Lộc Thọ cao 30 cm

Giá: 2,300,000 đ/bộ 3 cụ VNĐ

Cao 30 Ngang 12 Dày 10 cm 1 cụ

Bộ Phúc Lộc Thọ – cao 40 cm

Giá: 3.900.000 VNĐ

Cao 40 Khổ gỗ to nhất 14 x 15 , nhỏ nhất 13 x 13 cm

Tượng Ông Thọ Tiên – Gỗ Hương – Cao 40cm

Giá: 1.500.000 VNĐ

Cao 40 Rộng 14 Sâu 12

Xem thêm >>

Khay Trà - Gạt tàn - Gậy Batong

Bút Gỗ Sưa Siêu Vân Siêu VIP

Giá: 500.000 VNĐ

Dài 20cm

Gậy ba tong bằng gỗ Muồng BT3

Giá: 500.000 VNĐ

Cao 90

Hộp chè Hoa sen – cá chép – Gỗ Hương

Giá: 800.000 đ VNĐ

cao 20 đường kinh 13 cm

Hộp đựng trà (chè) – Mã Đáo Thành Công

Giá: 800,000đ VNĐ

Cao 18 Đường kính 12 cm

Khay Trà Hoa Thị – Loại to và vừa

Giá: 1triệu đến 1.4triệu VNĐ

Dài 60 và Dài 70 cm

Gạt Tàn Hoa Lan Tây – Gỗ Hương

Giá: 450,000 đ VNĐ

Đường kính 14 dày 6 cm

Gạt Tàn Tròn – Gỗ Hương

Giá: 250.000 đ VNĐ

Gạt Tàn Thuốc Lá Ngũ Phúc Gỗ Hương

Giá: 350.000 đ VNĐ

15 x 15 x 4 cm

Vòng Hạt, Tràng Hạt Tụng Kinh

Giá: 750.000 VNĐ

ĐK 3cm - Loại 19 hạt/vòng

Gậy ba toong – Gậy Rồng – Gậy Gỗ Hương, Gỗ Muồng , Gỗ Mun các loại

Giá: các loại từ 500.000 đến 1.050.000 đ/cái VNĐ

dài 90 cm, Liền nguyên khối

Khay Trà Kiểu Chạm Hoa, chân quỳ – Gỗ Hương

Giá: 980.000đ - 1.400.000 đ VNĐ

Dài 40 và Dài 50 cm

Khay Trà gỗ hương – Kiểu bàn cuốn – loại to, vừa và nhỏ

Giá: Từ 550-750-đến 1,2 triệu VNĐ

Loại dài 50 cm và loại dài 60 cm và loại 70 cm

Xem thêm >>

Tượng Để Xe Ô TÔ

Tượng Phật Nghìn Tay Nghin Mắt để ô tô

Giá: 450,000 đ VNĐ

Phù hợp để trên xe ô tô

Tượng Phật nhiều mặt để ô tô

Giá: 480.000 đ VNĐ

Phù hợp để trên xe ô tô

Tượng Di Lạc để ô tô – Mạ vàng

Giá: 350 đến 450 VNĐ

để ô tô

Tượng phật bà để oto – gỗ bách xanh

Giá: 900.000 VNĐ

Cao 15 vuông 10

oto2: Tượng Di Lạc để trong ô tô – Gỗ Bách Xanh thơm

Giá: 580 đến 680 VNĐ

Rộng 15 cao 9 dày 9

Tượng Phật Di Lạc chúc phúc – Gỗ Trắc

Giá: 1.300.000 đ VNĐ

cao 23 ngang 14 sâu 11 cm

Tượng Di Lạc nằm trong vỏ Trứng – Cao 20cm

Giá: 900.000 VNĐ

Cao 20 Rộng 11 Sâu 11

Di lặc nằm bập bênh hoan hỉ vui cười

Giá: 800.000 VNĐ

Rộng 16 Cao 10 Sâu 10

Di lặc ngồi chắp tay niệm

Giá: 800.000 VNĐ

Rộng 16 Cao 13 Sâu 13

Di lặc cầm ngọc gỗ trắc

Giá: 1.500.000 VNĐ

Cao 24 Rộng 12 Sâu 9

Tượng phật Di lặc cầm gậy, Xách bị đi truyền đạo

Giá: 1.000.000 VNĐ

Cao 25 Rộng 18 Sâu 18 cm

Tượng Di Lặc No Đủ để bàn làm việc – Ô tô

Giá: 900.000 VNĐ

Rộng 20 Cao 16 Sâu 13

Xem thêm >>

Tượng Phật Bà - Phật Tổ

Tượng phật bà để oto – gỗ bách xanh

Giá: 900.000 VNĐ

Cao 15 vuông 10

Phật Quán Thế Âm Bồ Tát – gỗ Bách Xanh – cao 30cm

Giá: 3.9 triệu VNĐ

Cao 30 rộng 23 sâu 23

Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tọa sơn – lũa hương – cao 104cm

Giá: 18 triệu VNĐ

cao 104 Rộng 50 sâu 55 cm

Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tọa đài sen – cao 46cm

Giá: Liên Hệ

cao 46 ngang 25 sâu 25 cm

Xem thêm >>

Thiềm Thừ - Tượng Rồng

Đồng Hồ Bầu Bí cao 68 cm – Gỗ Nu Nghiến, hoa nu tít

Giá: 4,500,000 đ VNĐ

Cao 68 Ngang 45 Dày 30 cm

Thiềm Thừ (cóc ba chân) để bàn thờ thần tài

Giá: 350.000 VNĐ

Cao 10 Ngang 16 Dày 10 cm

Gia đình Gà. Cao 82 cm

Giá: 8,5 triệu VNĐ

Cao 82 Ngang 80 Dày 40 cm

Đồng Hồ Nhất Long Vờn Ngọc cao 1,3 met

Giá: 15 triệu VNĐ

1,3m x 68 x 40 ( Dày thân 18)

LQ 457 -Long Quy , Rùa Hóa Rồng to, đẹp 70 x 60

Giá: 8.8 triệu VNĐ

70 x 60 x 26 cm

R454 – VIP- Nhất Long vờn cầu nhả vàng – Đá tự nhiên

Giá: 45.000.000 VNĐ

Cao 70 Ngang 87 Sâu 55 cm

Tượng Nhất Long Vờn Ngọc ẩn mình trong lũa Hương

Giá: 7.500.000 VNĐ

cao 74 ngang 40 sâu 34

Bình Phú Quý – Nu Hương – Cổ cao

Giá: 4.000.000 VNĐ

cao 33 đường kính 33 cm

Đĩa sen cá – Loại đặc biệt – Gỗ Nu Nghiến

Giá: 4.200.000 VNĐ

Đường kính 45 cm Dày 6 cm,

Long Ngư Nhả Ngọc, Nhả Vàng – Ngang 50 cm

Giá: 4,500.000 VNĐ

Ngang 50 Cao 36 Sâu 35 cm

Kim Quy Nhả Vàng – Gia Đình Rùa – Trường Tồn Vĩnh Cửu

Giá: 4.500.000đ VNĐ

Rộng 74 sâu 35 cao 38

Mừng Thọ – 3 em bé dâng đào tiên chúc Thọ

Giá: 3,800.000 VNĐ

Cao 28 Ngang 46 Sâu 40

Tượng hình cô gái dân tộc – Gỗ trắc – cao 29 cm

Giá: 1.300.000 đ VNĐ

Cao 29 ngang 13 sâu 14 cm

Gỗ Hóa Thạch – 001

Giá: 3.900.000 VNĐ

Cao 50

Gỗ Hóa Thạch – 002

Giá: 2.300.000 VNĐ

Cầu Ngựa bát mã Truy phong – Dài 80

Giá: 6.500.000 VNĐ

Dài 81 Cao 32 Dày 28

Tác Phẩm Tượng Tam phúc giữ bị vàng – Rộng 55cm

Giá: 9.500.000 VNĐ

Rộng 55 Sâu 40 Cao 23

Tượng song mã cưỡi gậy như ý

Giá: 950.000 VNĐ

Rộng 25 cao 20 sâu 8 cm

Tượng Lợn no đủ – Dài 16cm

Giá: 400.000/cặp VNĐ

Dài 16cm

Tượng Ngựa cưỡi gậy như ý

Giá: 900.000/con VNĐ

Rộng 25 cao 20 sâu 8 cm

Ống Bút Rồng Dành cho bàn làm việc lớn

Giá: 3.800.000 VNĐ

Rộng 42 Sâu 25 Cao 20

Xem thêm >>
Facebook chat